פתרונות התקנה טכניים

 
 

ייצור
בית המלאכה בחברה מייצר פתרונות טכניים ייחודיים עבור ציוד אודיו-וידיאו, בהתאם לדרישות הלקוח ולנתוני המקום.

התקנה
אנשי בית מלאכה מתקינים את מערכות האודיו-וידיאו - בהתאם לתכנון האדריכלי, לעיצוב הפנים ולנתוני האתר.